Линейна алгебра (Linear Algebra)

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Linear Algebra and Analytic Geometry
S. Bumova, V. Milousheva, N. L. Manev

Файл (в .pdf формат) Променен
Съдържание. (Contents.) 14.09.2012
Глава 1. Въведение
(Chapter 1. Introduction)
14.09.2012
Глава 2.
Матрици и детерминанти
(Chapter 2.
Matrices and determinants)
27.12.2017
Глава 3.
Линейни пространства
(Chapter 3.
Linear Spaces)
 27.12.2017
Глава 4.
Прави и равнини
(Chapter 4.
Lines and Plains)
 8.10.2012
Глава 5.
Евклидови пространства
(Chapter 5.
Euclidean Spaces)
 27.11.2013
Конспект ЛААГ
23.12.2012

Пръстени,  полета,  полиноми
(Rings,  Fields,  Polynomials)

Файл (в .pdf формат) Променен
Крайни полета
(Finite fields.)
3.04.2018
Крайни пръстени
(Finite Rings)
23.12.2008
Глава 2.
(Chapter 2. )
23.12.2008
Глава 3.
(Chapter 3. )
 23.12.2008S4 по подгрупата
<(123)>