Уводни курсове (Introductory Courses)

Lectures given at Chonbuk University
by N. L. Manev, in English

Файл (в .pdf формат) Променен
 Mathematical Background 1.  1.10.2007
 Mathematical Background 2.  1.10.2007
 Lecture A. 1.10.2007
 Lecture B.  1.10.2007
 Lecture C.  1.10.2007
 Lecture D.  8.10.2007
 Lecture E.  2.11.2007
 Lecture F. 20.11.2007
 Lecture G.  2.12.2007

Кодиране и криптография - учебник

Избрани теми (Selected Topics)Файл (в .pdf формат) Променен
Matlab 1.  7.03.2013
Matlab 2.
10.03.2013
Matlab 3.
10.03.2013
.m файлове.
10.03.2013