Алгебрична теория на числата (Algebraic Number Theory)

ще се появи

Файл (в .pdf формат) Променен
Съдържание. (Contents.) 23.12.2008
Глава 1.
(Chapter 1. )
23.12.2008
Глава 2.
(Chapter 2. )
23.12.2008
Глава 3.
(Chapter 3. )
 23.12.2008

Аналитична теория на числата
(Analytic Number Theory)

А.А. Карацуба, Эйлер и теории чисел
(от Совр.пробл. матем., вып. 11)Hyperbolic Dodecahedron