ДОБРЕ ДОШЛИ


Уеб сайт за математиката през погледа на съвременните комуникационни и информационни технологии.


(В процес на разработка!)
W E L C O M E


Web site for mathematics such as the modern communication and information technologies view it.


(under construction!)